C7AP09V1 - 206

MONTAŻ ZESPÓŁ SPRZĘGOWY PRZYCZEPY

1 - PREZENTACJA

1 - 1 - ZESPÓŁ SPRZĘGOWY PZBN (PRZEGUB ZDEJMOWANY BEZ NARZĘDZI) : LE RAPIDE SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9627.AZ


Charakterystyka - Zespół sprzęgowy :

specyfikacja oznaczenie współczynnik moment(y) dokręcania (danm)
rama zespołu sprzęgowego 1 1
przegub kulisty 2 1
osłona przegubu 3 1
zatyczka mechanizmu 4 1
wspornik gniazda zespołu sprzęgowego 5 1
podkładka o grubości 1 mm 6 2
podkładka o grubości 2 mm 7 4
nakrętka koronowa (czarny) 8 2
nakrętka koronowa (żółty) 9 2
podkładka (10 x 27 x 2,8) 10 4
śruba (M 10 x 30) 11 4 5
nakrętka (M 6) 12 2 1
podkładka (6 x 18 x 1,4) 13 3
śruba (M 6 x 20) 14 3 1
torba montażowa 15 1
podkładka (30 x 1,6) 16 1
przymiar (szablon) A A 1
przymiar (szablon) B B 1
pokrywa zderzaka 31 1

1 - 2 - ZESPÓŁ SPRZĘGOWY Z PRZEGUBEM JEDNOCZĘŚCIOWYM ISO : LE RAPIDE SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9627.AY


Charakterystyka - Zespół sprzęgowy :

specyfikacja oznaczenie współczynnik moment(y) dokręcania (danm)
rama zespołu sprzęgowego 1 1
przegub kulisty 2 1
osłona przegubu 3 1
wspornik gniazda zespołu sprzęgowego 5 1
podkładka o grubości 1 mm 6 2
podkładka o grubości 2 mm 7 4
nakrętka koronowa (czarny) 8 2
nakrętka koronowa (żółty) 9 2
podkładka 10 x 27 x 2,8 10 4
śruba (M 10 x 30) 11 4 5
nakrętka (HM 6) 12 2 1
podkładka (6 x 18 x 1,4) 13 3
śruba (M 6 x 20) 14 3 1
podkładka (30 x 1,6) 16 1
nakrętka (HM 16) 18 2 20
podkładka (W 16) 19 4 20
podkładka (30 x 17 x 2,5) 20 6
śruba (HM 16 x 50) 21 4
osłona śruby 22 4
wspornik przegubu 23 1
przymiar (szablon) B B 1
pokrywa zderzaka 31 1

1 - 3 - ZESPÓŁ SPRZĘGOWY Z PRZEGUBEM TYPU "GĘSIA SZYJA" : LE RAPIDE SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9627.AX


Charakterystyka - Zespół sprzęgowy :

specyfikacja oznaczenie współczynnik moment(y) dokręcania (danm)
rama zespołu sprzęgowego 1 1
przegub kulisty 2 1
osłona przegubu 3 1
wspornik gniazda zespołu sprzęgowego 5 1
podkładka o grubości 1 mm 6 2
podkładka o grubości 2 mm 7 4
nakrętka koronowa (czarny) 8 2
nakrętka koronowa (żółty) 9 2
podkładka (10 x 27 x 2,8) 10 4
śruba (HM 10 x 30) 11 4 5
nakrętka (M 6) 12 2 1
podkładka (6 x 18 x 1,4) 13 3
śruba (M 6 x 20) 14 3 1
podkładka (30 x 1,6) 16 1
podkładka (W 16) 19 2
podkładka (30 x 17 x 2,5) 20 2
śruba (HM 16 x 45) 21 2 20
osłona śruby 22 2
przymiar (szablon) B B 1
pokrywa zderzaka 31 1

1 - 4 - MOŻLIWOŚCI HOLOWANIA

W celu sprawdzenia możliwości holowania skonsultować instrukcję obsługi pojazdu .

2 - WYCIĘCIE ZDERZAKA

Chcąc zrobić wycięcie wokół przejścia przegubu kulistego nie jest konieczny demontaż zderzaka .

Wycięcie zderzaka musi być wykonane przed montażem zespołu sprzęgowego .

Wiązka elektryczna zespołu sprzęgowego, sprzedawana oddzielnie, musi zostać zamontowane przed montażem zespołu sprzęgowego .

Pokrywa zderzaka (31) dostarczona wraz z zespołem sprzęgowy jest gotowa do pomalowania .

Uwagi (Dla zespołu sprzęgowego o symbolu części zamiennej 9627.AZ) :

Uwagi (Dla zespołu sprzęgowego o symbolu części zamiennej 9627.AX et AY) :

2 - 1 - ZAKŁADANIE - SZABLON DO WYCIĘCIA ZDERZAKA

Wyczyścić zderzak przed przyklejeniem samoprzylepnego szablonu wycięcia zderzaka .


Nakreślić kreskę (J') na centralnej części zderzaka w odległości 348 od punktu (K) .


Zrównać w poziomie dół szablonu wycięcia z dolną krawędzią zderzaka .

Wyrównać kreskę (J) szablonu z kreską (J') na zderzaku, a następnie przykleić szablon .

Starannie wyciąć zderzak, wzdłuż wykropkowanej linii na szablonie .

3 - MONTAŻ ZESPOŁU SPRZĘGOWEGO

UWAGA : przegub kulisty zespołu sprzęgowego powinien zostać zdemontowany zaraz po wykorzystaniu, ponieważ zasłania on światło przeciwmgielne .

Wyjąć koło zapasowe .


Zastosować smar dla ułatwienia demontażu pierścieni gumowych (C) podtrzymujących tylny tłumik układu wydechowego .


Zdemontować mocowania (D) oraz osłony termiczne (E) z tłumika układu wydechowego, w zależności od wyposażenia pojazdu .

Zdemontować nakrętki (F) wsporników mocujących (G) zderzaka a następnie opuścić je w dół .


Włożyć nakrętki koronowe o symbolach (8) oraz (9) do podłużnicy (Układu wydechowego ) .


Włożyć nakrętki koronowe o symbolach (8) oraz (9) do podłużnicy (prawa strona) .


Połączyć zespół sprzęgowy o symbolu (1), na podłużnicy od strony układu wydechowego pojazdu, z mocowaniami o symbolach (10) oraz (11) .

Delikatnie zablokować mocowania (11) aby ustawić zespół sprzęgowy o symbolu (1) na styku, na podłużnicy pojazdu .


Włożyć śrubę (11) mocującą zespół sprzęgowy na prawej podłużnicy pojazdu .

Określić luz pomiędzy prawą podłużnicą pojazdu a zespołem sprzęgowym przy pomocy podkładek (6) lub (7), jeżeli zaistnieje taka potrzeba .

Wyciągnąć śrubę (11), włożyć podkładki (6) lub (7), jeżeli zaistnieje taka potrzeba, a następnie umocować zespół sprzęgowy (1) na prawej podłużnicy pojazdu, przy pomocy mocowań (10) oraz (11) .

Dokręcić śruby (11) momentem dokręcenia na lewej i prawej podłużnicy pojazdu .


Zamocować uchwyt(y) (G) mocowania zderzaka wraz z mocowaniami (F) .

Zamocować uchwyt(y) (H) mocowania zderzaka wraz z mocowaniami (13)-(14)-(16) .

Zamocować wspornik gniazda (I) wiązki zespołu sprzęgowego na zespole (1) wraz z mocowaniami (12)-(13)-(14) .

Zamocować osłonę termiczną tłumika układu wydechowego .

W przypadku styku pomiędzy osłoną termiczną a zespołem sprzęgowym, wygiąć lekko krawędŒ osłony termicznej w taki sposób by otrzymać prześwit równy 2 mm .

Zamontować tłumik układu wydechowego .

3 - 1 - MONTAŻ PRZEGUBÓW KULISTYCH - ZESPÓŁ SPRZĘGOWY Z PRZEGUBEM TYPU "GĘSIA SZYJA"


Przymocować przegub (2) do belki poprzecznej zespołu sprzęgowego (1) mocowaniami (19)-(20)-(21) .

3 - 2 - ZESPÓŁ SPRZĘGOWY Z PRZEGUBEM JEDNOCZĘŚCIOWYM


Zamocować wspornik przegubu (23) na bece poprzecznej zespołu sprzęgowego (1) za pomocą mocowań (19)-(20) oraz (21) .

Zamocować przegub (2) do wspornika przegubu (23) za pomocą mocowań (18)-(19)-(20) oraz (21) .

3 - 3 - KONTROLA MOMENTÓW DOKRĘCENIA

KONIECZNIE : kontrola dokręcenia śrub i nakrętek powinna odbyć się po 1000 pierwszych kilometrach holowania .

4 - MONTAŻ POKRYWY ZDERZAKA

Włożyć pokrywę od góry, docisnąć ją do zderzaka, a następnie przesunąć ku dołowi .