C7AP0AV1 - 206

MONTAŻ ZESPÓŁ SPRZĘGOWY PRZYCZEPY

1 - PREZENTACJA

1 - 1 - ZESPÓŁ SPRZĘGOWY PZBN (PRZEGUB ZDEJMOWANY BEZ NARZĘDZI) : BRINK SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9627.CA


Charakterystyka zespołu sprzęgowego 9627.CA :

specyfikacja oznaczenie współczynnik moment(y) dokręcania (danm)
rama zespołu sprzęgowego 1 1
przegub kulisty 2 1
osłona przegubu 3 1
wspornik gniazda zespołu sprzęgowego 5 1
podkładka o grubości 1 mm 6 1
podkładka o grubości 2 mm 7 2
nakrętka koronowa : numer 5 8 2
nakrętka koronowa : numer 1 9 2
podkładka (28 x 10,2 x 2,2) 10 4
śruba (M 10 x 35) 11 4 5
nakrętka (HM 8) 12 2 2
podkładka 8 GROWER 13 2
śruba (M 8 x 20) 14 2
śruba 16 1 1
podkładka 17 1
pokrywa zderzaka (pod powłoką maskującą) 31 1
przymiar (szablon) A A 1
przymiar (szablon) B B 1
podkładka o grubości 2 mm 22 2
podkładka o grubości 1 mm 23 1

1 - 2 - ZESPÓŁ SPRZĘGOWY Z PRZEGUBEM JEDNOCZĘŚCIOWYM : BRINK SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9627.CP/9627.CQ


Charakterystyka zespołu sprzęgowego 9627.CP :

Charakterystyka zespołu sprzęgowego 9627.CQ :

specyfikacja oznaczenie współczynnik moment(y) dokręcania (danm)
rama zespołu sprzęgowego 1 1
przegub kulisty 2 1
osłona przegubu 3 1
wspornik gniazda zespołu sprzęgowego 5 1
podkładka o grubości 1 mm 6 1
podkładka o grubości 2 mm 7 2
nakrętka koronowa (numer 5) 8 2
nakrętka koronowa (numer 1) 9 2
podkładka 28 x 10 x 2,2 10 4
śruba (HM 10 x 35) 11 4 5
nakrętka (HM 8) 12 2 1
podkładka 8 GROWER 13 2
śruba (M 8 x 20) 14 2 1
śruba 16 1
podkładka 17 1
śruba (M 16 x 45 8.8) 21 2
podkładka 16 GROWER 19 2 1
osłona śruby 24 2
pokrywa zderzaka (pod powłoką maskującą) 31 1
przymiar (szablon) B B 1
podkładka o grubości 2 mm 22 2
podkładka o grubości 1 mm 23 1
podkładka 30 20 2

1 - 3 - MOŻLIWOŚCI HOLOWANIA

W celu sprawdzenia możliwości holowania skonsultować instrukcję obsługi pojazdu .

2 - WYCIĘCIE ZDERZAKA

Chcąc zrobić wycięcie wokół przejścia przegubu kulistego nie jest konieczny demontaż zderzaka .

Wycięcie zderzaka musi być wykonane przed montażem zespołu sprzęgowego .

Wiązka elektryczna zespołu sprzęgowego, sprzedawana oddzielnie, musi zostać zamontowane przed montażem zespołu sprzęgowego .

Pokrywa zderzaka (31) dostarczona wraz z zespołem sprzęgowy jest gotowa do pomalowania .

Uwagi (Dla zespołu sprzęgowego o symbolu części zamiennej 9627.CA) :

Uwagi (Dla zespołu sprzęgowego o symbolu części zamiennej 9627.CP/9627.CQ) :

2 - 1 - ZAKŁADANIE - SZABLON DO WYCIĘCIA ZDERZAKA (DLA ZESPOŁU SPRZĘGOWEGO O SYMBOLU CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9627.CP)

Wyczyścić zderzak przed przyklejeniem samoprzylepnego szablonu wycięcia zderzaka .


Nakreślić kreskę (J') na centralnej części zderzaka w odległości 348 od punktu (K) .


Zrównać w poziomie dół szablonu wycięcia z dolną krawędzią zderzaka .

Wyrównać kreskę (J) szablonu z kreską (J') na zderzaku, a następnie przykleić szablon .

Starannie wyciąć zderzak, wzdłuż wykropkowanej linii na szablonie .

2 - 2 - ZAKŁADANIE - SZABLON DO WYCIĘCIA ZDERZAKA (DLA ZESPOŁU SPRZĘGOWEGO O SYMBOLU CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9627.CA/9627.CQ)


Narysować okrąg (J') w środkowej części zderzaka w odległości 166 mm od punktu (K) w którym osadzony jest uchwyt wspornika zderzaka .


Zrównać w poziomie dół szablonu wycięcia z dolną krawędzią zderzaka .

Zrównać kreskę (J) szablonu z kreską (J') na zderzaku, a następnie przykleić szablon .

Starannie wyciąć zderzak, wzdłuż wykropkowanej linii na szablonie .

2 - 3 - MONTAŻ POKRYWY ZDERZAKA

1 - Dla zespołu sprzęgowego o symbolu części zamiennej 9627.CP :

2 - Dla zespołu sprzęgowego o symbolu części zamiennej 9627.CA/9627.CQ :

3 - MONTAŻ ZESPOŁU SPRZĘGOWEGO

UWAGA : przegub kulisty zespołu sprzęgowego powinien zostać zdemontowany zaraz po wykorzystaniu, ponieważ zasłania on światło przeciwmgielne .

Wyjąć koło zapasowe .


Zastosować smar dla ułatwienia demontażu pierścieni gumowych (C) podtrzymujących tylny tłumik układu wydechowego .


Zdemontować mocowania (D) oraz osłony termiczne (E) z tłumika układu wydechowego, w zależności od wyposażenia pojazdu .

Zdemontować nakrętki (F) wsporników mocujących (G) zderzaka a następnie opuścić je w dół .


Włożyć nakrętki koronowe o symbolach (8) oraz (9) do podłużnicy (Układu wydechowego) .


Włożyć nakrętki koronowe o symbolach (8) oraz (9) do podłużnicy (prawa strona) .


Połączyć zespół sprzęgowy o symbolu (1), na podłużnicy od strony układu wydechowego pojazdu, z mocowaniami o symbolach (10) oraz (11) .

Delikatnie zablokować mocowania (11) aby ustawić zespół sprzęgowy o symbolu (1) na styku, na podłużnicy pojazdu .


Włożyć śrubę (11) mocującą zespół sprzęgowy na prawej podłużnicy pojazdu .

Określić luz pomiędzy prawą podłużnicą pojazdu a zespołem sprzęgowym przy pomocy podkładek (6) lub (7), jeżeli zaistnieje taka potrzeba .

Wyciągnąć śrubę (11), włożyć podkładki (6)-(7)-(22) lub (23), jeżeli zaistnieje taka potrzeba, a następnie umocować zespół sprzęgowy (1) na prawej podłużnicy pojazdu, przy pomocy mocowań (10) oraz (11) .

Dokręcić śruby (11) momentem dokręcenia na lewej i prawej podłużnicy pojazdu .


Zamocować uchwyt(y) (G) mocowania zderzaka wraz z mocowaniami (F) .

Zamocować uchwyt(y) (H) mocowania zderzaka wraz z mocowaniami (16)-(17) .

Zamocować wspornik gniazda (I) wiązki zespołu sprzęgowego na zespole (1) wraz z mocowaniami (12)-(13)-(14) .

Zamocować osłonę termiczną tłumika układu wydechowego .

W przypadku styku pomiędzy osłoną termiczną a zespołem sprzęgowym, wygiąć lekko krawędŒ osłony termicznej w taki sposób by otrzymać prześwit równy 2 mm .

Zamontować tłumik układu wydechowego .

3 - 1 - MONTAŻ : ZESPÓŁ SPRZĘGOWY Z PRZEGUBEM TYPU "GĘSIA SZYJA"


Przymocować przegub (2) do belki poprzecznej zespołu sprzęgowego (1) mocowaniami (19)-(20)-(21) .

KONIECZNIE : kontrola dokręcenia śrub i nakrętek powinna odbyć się po 1000 pierwszych kilometrach holowania .

3 - 2 - MONTAŻ : ZESPÓŁ SPRZĘGOWY PZBN (PRZEGUB ZDEJMOWANY BEZ NARZĘDZI)


Przed zamocowaniem przegubu kulistego w jego gnieŒdzie, sprawdzić czy wszystkie blokady (29) i (30) znajdują się w odpowiedniej położeniu (A) .


Zabezpieczyć mechanizm blokowania pokrywami zabezpieczającymi .

3 - 3 - DEMONTAŻ : ZESPÓŁ SPRZĘGOWY PZBN (PRZEGUB ZDEJMOWANY BEZ NARZĘDZI)


Wyciągnąć pokrywę zabezpieczającą (58) .


Odblokować przegub zespołu sprzęgowego naciskając na blokady .


Wyciągnąć przegub z modułu (34) .