C7AP0GV1 - 206

MONTAŻ WIĄZKA SPRZĘGOWA PRZYCZEPY

1 - PREZENTACJA

1 - 1 - WIĄZKA Z GNIAZDEM 7 STYKOWYM : SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9688.E4


oznaczenie specyfikacja współczynnik
1 podstawa 1
2 końcówka masy 1
5 złącze zacisku 1
6 złącze uchwytu wpustowego 1
7 złącze zacisku 1
8 złącze uchwytu wpustowego 1
9 złącze zacisku 1
10 złącze uchwytu wpustowego 1
11 plastikowe opaski (długość = 300 mm) 3
12 plastikowe opaski (długość = 200 mm) 8
13 śruba M5 X 35 3
14 podkładka hamulcowa
5 X 9
3
15 nakrętka sześciokątna HM5 3
16 osłona uszczelniająca 1
17 gniazdo przyczepy 1
18 kostka pasty uszczelniającej 2

A : Tylne lewe światło .

B : Tylne prawe światło .

C : W kierunku gniazda przyczepy .

1 - 2 - WIĄZKA Z GNIAZDEM 7 / 13 STYKOWYM : SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9688.E5 ; WIĄZKA Z GNIAZDEM 13 STYKOWYM : SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9688.E6


oznaczenie specyfikacja współczynnik
1 podstawa 1
2 końcówka masy 1
3 złącze uchwytu wpustowego 1
4 złącze zacisku 1
5 złącze zacisku 1
6 złącze uchwytu wpustowego 1
7 złącze zacisku 1
8 złącze uchwytu wpustowego 1
9 złącze zacisku 1
10 złącze uchwytu wpustowego 1
11 plastikowe opaski (długość = 300 mm) 3
12 plastikowe opaski (długość = 200 mm) 8
13 śruba M5 X 35 3
14 podkładka hamulcowa 5 X 9 3
15 nakrętka sześciokątna HM5 3
16 osłona uszczelniająca 1
17 gniazdo przyczepy 1
18 kostka pasty uszczelniającej 2

A : Tylne lewe światło .

B : Tylne prawe światło .

C : W kierunku gniazda przyczepy .

2 - MONTAŻ WIĄZKI

Wiązkę zespołu sprzęgowego przyczepy podłącza się na światłach tylnych lewym i prawym .

Przed każdą interwencją : Odłączyć zacisk + akumulatora .

Pojazd na kołach .

2 - 1 - USUNIĘCIE OKŁADZINY BAGAŻNIKA

SEDAN 3 DRZWIOWY SEDAN 5 DRZWIOWY


Zdemontować :

Odchylić oparcia tylnych foteli .


Wypiąć oświetlenie bagażnika (22) przy pomocy płaskiego śrubokręta (W (D)) .

Rozłączyć złącze oświetlenia bagażnika .

Zdemontować okładzinę (21) (Z lewej strony) .

KABRIOLET


Zdemontować wykładzinę bagażnika (23) .


Zdemontować :


Zdemontować wsporniki (28) - (29) .


Wypiąć oświetlenie bagażnika (31) przy pomocy płaskiego śrubokręta .

Rozłączyć złącze oświetlenia bagażnika .

Odłączyć złącze od wspornika (30) .

Zdemontować okładzinę (32) (Z lewej strony) .

WSZYSTKIE TYPY

2 - 2 - PODŁĄCZENIE CZĘŚCI (B) WIĄZKI : NA TYLNYM PRAWYM ŚWIETLE

SEDAN 3 DRZWIOWY SEDAN 5 DRZWIOWY


Podłączyć złącze (5) wiązki sprzęgu przyczepy na płytce światła .

Połączyć złącze (33) wiązki pojazdu ze złączem (6) wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy .

Wpiąć złącze (6) w przewidziane miejsce (E) .

Zamocować wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy i pojazdu między sobą przy pomocy plastikowych opasek .

KABRIOLET


Odłączyć złącze (33) i połączyć je ze złączem (6) wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy .

Podłączyć złącze (5) wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy na płytce światła .

Nie używać spinki (34) .

Zamocować wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy i pojazdu między sobą przy pomocy plastikowych opasek .

WSZYSTKIE TYPY

2 - 3 - POPROWADZENIE WIĄZKI SPRZĘGOWEJ OD TYLNEGO PRAWEGO ŚWIATŁA DO TYLNEGO LEWEGO ŚWIATŁA


Wypiąć i zdemontować osłonę wiązki (35) .


Poprowadzić wiązkę zespołu sprzęgowego przyczepy od tylnego prawego światła do tylnego lewego światła wzdłuż wiązki pojazdu .

Zamocować wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy i pojazdu między sobą przy pomocy plastikowych opasek .

2 - 4 - PODŁĄCZENIE CZĘŚCI (A) WIĄZKI : NA TYLNYM LEWYM ŚWIETLE

SEDAN 3 DRZWIOWY SEDAN 5 DRZWIOWY


Zamocować końcówkę (2) przewodu masy wiązki zespołu sprzęgowego z nakrętką masy pojazdu .

Podłączyć złącze (7) wiązki sprzęgu przyczepy na płytce światła .

Połączyć złącze (36) wiązki pojazdu ze złączem (8) wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy .

Podłączyć złącze (3) wiązki zespołu sprzęgowego do złącza oświetlenia bagażnika (Dla wiązki (wiązek) : Symbole handlowe części zamiennych 9688.E5 lub 9688.E6) .

Wpiąć złącze (8) w przewidziane miejsce (F) .

Zamocować wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy i pojazdu między sobą przy pomocy plastikowych opasek .

KABRIOLET


Zamocować końcówkę (2) wiązki sprzęgowej z nakrętką masy pojazdu (37) .

Odłączyć złącze (36) i połączyć je ze złączem (8) wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy .

Podłączyć złącze (7) wiązki sprzęgu przyczepy na płytce światła .

Podłączyć złącze (3) wiązki zespołu sprzęgowego do złącza (39) oświetlenia bagażnika (Dla wiązki (wiązek) : Symbole handlowe części zamiennych 9688.E5 lub 9688.E6) .

Nie używać spinki (38) .

Zamocować wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy i pojazdu między sobą przy pomocy plastikowych opasek .

WSZYSTKIE TYPY

2 - 5 - POPROWADZENIE WIĄZKI SPRZĘGOWEJ BAGAŻNIKA DO ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNEGO


Zdemontować przepust kablowy przewodu (40) .

Wprowadzić wiązkę sprzęgową do przepustu kablowego i ją zainstalować (użyć mydła, aby ułatwić wprowadzenie wiązki do przelotki) .

Sprawdzić prawidłowe wpięcie przepustu kablowego w gnieŒdzie, w celu uzyskania doskonałego uszczelnienia .

Wpiąć osłonę wiązki (35) .

2 - 6 - PODŁĄCZENIE CZĘŚCI (C) WIĄZKI : NA ŚWIETLE PRZECIWMGIELNYM

Przy pojeŒdzie na podnośniku .


Odłączyć złącze tylnego światła przeciwmgielnego .

Podłączyć złącze (10) wiązki sprzęgowej na świetle przeciwmgielnym .

Połączyć złącze (41) wiązki pojazdu ze złączem (9) wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy .

Wpiąć złącze (9) w przewidziane miejsce (G) .

2 - 7 - WPROWADZENIE CZĘŚCI (C) WIĄZKI DO OSŁONY USZCZELNIAJĄCEJ


Dostosować średnicę osłony uszczelniającej (16) do średnicy wiązki (C) .

Wprowadzić osłonę uszczelniającą (16) na wiązkę sprzęgową (C) .

2 - 8 - PODŁĄCZENIE CZĘŚCI (C) WIĄZKI


Odpiąć gniazdo (17) od podstawki (1) .


Gniazdo 7 ścieżkowe :


Gniazdo 13 ścieżkowe :

Podłączyć przewód (N) do końcówki nr 2 .


Gniazdo 7 / 13 ścieżkowe :

Podłączyć przewód (N) do końcówki nr 2/54g .

2 - 9 - ZAMOCOWANIE GNIAZDA NA SPRZĘGU

Wpiąć gniazdo (17) na podstawie (1) .

Zamocować zespół podstawka, gniazdo i osłona na ramie haka holowniczego mocowaniami .


Uszczelnić połączenie wiązki zespołu sprzęgowego przyczepy (C) przy pomocy osłony uszczelniającej (16) gniazda przy pomocy kostki pasty uszczelniającej (18) .


Zamocować wiązkę sprzęgową przyczepy wzdłuż sprzęgu do gniazda przy pomocy plastikowych opasek .

Podłączyć zacisk + akumulatora .

Ponownie połączyć :

Połączyć złącze (4) wiązki sprzęgowej z oświetleniem bagażnika i złączem wspornika (30) .

Upewnić się o dobrym działaniu świateł tylnych pojazdu i gniazda przyczepy, przed ponownym montażem wykładzin bagażnik .