C7AP0KV1 - 206

MONTAŻ SPECYFICZNY ALARM

1 - PREZENTACJA


(1) Centrala kompaktowa lub syrena .

(2) Centrala alarmu (system modułowy) .

(3) Dioda kontrolna .

(4) Czujnik pojemnościowy .

(5) Stycznik bagażnika .

(6) Wiązka do podłączenia bsi/Alarm .

(7) Stycznik pokrywy komory silnika .

2 - ALARM MODUŁOWY SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9671.X3/9671.Z3

2 - 1 - KOMPOZYCJA (SKŁAD)


specyfikacja oznaczenie współczynnik
syrena 1 1
centrala alarmu (system modułowy) 2 1
dioda kontrolna 3 1
czujnik pojemnościowy (w zależności od modelu) 4 2
stycznik bagażnika symbol handlowy części zamiennej 8724.74 5 1
wiązka do podłączenia bsi/alarm 6 1
stycznik pokrywy komory silnika 7 1
wiązka syreny 8 1
uchwyt mocujący syreny 9 1
przepust kablowy 10 1
przewód : czerwony 11 1
przewód : biały/zielony 12 1
złącze do podłączenia wiązki syreny 13 1
złącze 26 stykowe : fioletowy 14 1
złącze 26 stykowe : niebieski 15 1
złącze 16 stykowe : czarny (zacisk) 16 1
złącze 16 stykowe : czarny 17 1
centralne złącze alarmu 18 1
złącze podłączenia diody 19 1
złącze diody 20 1
złącze do podłączenia syreny 21 1
złącze wiązki syreny 22 1
końcówki 23 5
złącze do podłączenia stycznika maski silnika 24 1
złącze stycznika maski silnika 25 1
wiązka stycznika bagażnika 26 1
kit (klej, masa) 27 1
bezpiecznik 28 1

3 - ALARM ZWARTY (KOMPAKT) SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9671.Z5

3 - 1 - KOMPOZYCJA (SKŁAD)


specyfikacja oznaczenie współczynnik
alarm zwarty (kompakt) 1 1
dioda kontrolna 3 1
czujnik pojemnościowy 4 2
stycznik bagażnika symbol handlowy części zamiennej 8724.74 5 1
wiązka do podłączenia bsi/alarm 6 1
stycznik pokrywy komory silnika 7 1
wiązka syreny 8 1
uchwyt mocujący syreny 9 1
przepust kablowy 10 1
przewód : czerwony 11 1
przewód : niebieski 12 1
złącze do podłączenia wiązki syreny 13 1
złącze 26 stykowe : fioletowy 14 1
złącze 26 stykowe : niebieski 15 1
złącze 16 stykowe : czarny (zacisk) 16 1
złącze 16 stykowe : czarny 17 1
złącze podłączenia diody 19 1
złącze diody 20 1
złącze do podłączenia syreny 21 1
złącze wiązki syreny 22 1
złącze do podłączenia stycznika maski silnika 24 1
złącze stycznika maski silnika 25 1
wiązka stycznika bagażnika 26 1
kit (klej, masa) 27 1
bezpiecznik 28 1
pokrywa mocowania 31 1

4 - MONTAŻ

4 - 1 - PRZYGOTOWANIE POJAZDU

Otworzyć pokrywę komory silnika .

Odłączyć zacisk + akumulatora .


Zdemontować :


Zdemontować :


Zdemontować : Gumowa zatyczka (38) .

Przy pomocy śrubokręta, przebić plastikową pokrywkę na dnie komory w celu udrożnienia prześwitu przegrody czołowej .

4 - 2 - MONTAŻ : SYRENA (1)/STYCZNIK POKRYWY KOMORY SILNIKA (7)


Na wiązce syreny (8),zamontować przepust kablowy (10) w odległości 400 mm od złącza podłączenia syreny (21) .

Uszczelnić przy pomocy kitu (27), stosować podobnie jak plastelinę .


Zdemontować :


Przełożyć wiązkę syreny (8) wyposażoną w przepust kablowy (10) przez otwór przegrody czołowej .


Zdemontować atrapę .

Poprowadzić przewód złącza połączenia stycznika pokrywy silnika (24) wzdłuż wiązki oryginalnej, aż do lewego migacza, i zamocować go .

Wpiąć stycznik pokrywy silnika (7) .

Zamocować przewód na lince otwierania pokrywy silnika (41) .

Połączyć złącze (24) ze złączem (25) .

Od strony kabiny :

KLIMATYZACJA


Zamontować uchwyt mocujący syreny (9) na śrubie przyspawanej do kielicha amortyzatora .

Podłączyć złącze (21) wiązki syreny (8) na syrenie (1) .

Alarm zwarty (kompakt) :

Zamocować syrenę (1) na uchwycie (9) .


Ustawić wspornik modułu temperatury płynu chłodzącego (40) .

Podłączyć złącze (21) wiązki syreny (8) na syrenie (1) .

Alarm zwarty (kompakt) :

Zamocować syrenę na wsporniku (40) a następnie zamocować wspornik (40) .

WSZYSTKIE TYPY

4 - 3 - MONTAŻ : WIĄZKA DO PODŁĄCZENIA BSI/ALARM (6)


Odłączyć złącze niebieskie (42) i podłączyć je do złącza fioletowego (14) wiązki bsi/alarmu (6) .

Odłączyć złącze czarne (43) i podłączyć je do złącza czarnego (17) wiązki bsi/alarmu (6) .

Podłączyć złącza (15) i (16) wiązki bsi/alarmu na bsi .

Poprowadzić i podpiąć wiązkę bsi/alarmu (6) wzdłuż wiązki oryginalnej .


Otworzyć podwójną blokadę (52) skrzynki bezpieczników kabiny .

Wpiąć końcówkę czerwonego przewodu (11) wiązki bsi/alarmu (6) do skrzynki bezpieczników kabiny (37) na ścieżce A10 (44) .

Wcisnąć bezpiecznik (28) (15 a) w położeniu 10 .

Połączyć złącze (22) wiązki syreny (8) ze złączem (13) wiązki bsi/alarmu .

4 - 4 - MONTAŻ : DIODA KONTROLNA (3)


Wypiąć górny panel środkowy (45) .

Poprowadzić przewód złącza połączenia diody (19) wiązki bsi/alarmu (6) wzdłuż wiązek oryginalnych aż do zegara .

Połączyć złącze (19) ze złączem (20) diody wyświetlającej (3) .


Wykonać otwór na środku górnego panelu środkowego (45) o średnicy 8 mm .

Zamontować diodę wyświetlającą (3) .

4 - 5 - MONTAŻ : CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY (4) (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)


Wypiąć prawy i lewy słupek przedniej szyby .

Ustawić czujniki objętościowe (4) na górze słupków przedniej szyby .

Przeprowadzić przewody prawego czujnika pod wykładziną dachu przyklejając je kitem (27) w regularnych odstępach .

Przeprowadzić przewody czujników wzdłuż słupka przedniej szyby aż do skrzynki bezpieczników kabiny .

Alarm zwarty (kompakt) :

4 - 6 - MONTAŻ : STYCZNIK BAGAŻNIKA (5)


Zdemontować wykładzinę bagażnika (47) (Częściowo) (lewa strona) .

Zdemontować boczną wykładzinę bagażnika (46) (lewa strona) .

Zaznaczyć położenie zatrzasku (Tylne drzwi) .

Zdemontować zatrzask .

Zamontować zatrzask drzwi bagażnika otwieranych do góry o symbolu 8724.74 wyposażonych w stycznik bagażnika (5) .

Połączyć złącze wiązki stycznika bagażnika (26) na zatrzasku (5) .

Zamocować końcówką masy wiązki stycznika bagażnika (26) na prawej śrubie mocowania zatrzasku (48) .

Zamocować wiązkę (26) przy pomocy dwóch zaczepów (30) o symbolu 6995.45 a następnie przeprowadzić je w korytku aż do poduszki tylnych siedzeń .


Przeprowadzić przewód wiązki stycznika bagażnika (26) wzdłuż wiązki oryginalnej .


Połączyć przewód biały/zielony lub przewód niebieski (12) wiązki bsi/alarmu (6) z przewodem wiązki stycznika bagażnika (26) przy pomocy mufki przelotowej raychem (50) (w zależności od modelu) .

4 - 7 - MONTAŻ : STYCZNIK TYLNYCH DRZWI (POJAZD BEZ ZAMKÓW DRZWIOWYCH)


Zdemontować wykładzinę dolną środkowego słupka (Z lewej i prawej strony) .

Wywiercić otwór o średnicy 12 mm na słupku środkowym przestrzegając wymiarów .

Ustawić styczniki drzwiowe o symbolu 6366.78 a następnie wyznaczyć otwory mocujące .

Nawiercić otwory mocujące o średnicy 3 mm .

Zabezpieczyć utwory mocujące środkiem antykorozyjnym .

Wykonać połączenie na stycznikach, przy pomocy zacisków o symbolu 6542.56 .

Podłączyć styczniki na przewodzie wiązki stycznika bagażnika (26) przy pomocy tulei raychem .

Zamocować styczniki przy pomocy śrub o symbolu 6924.34 .

4 - 8 - MONTAŻ : CENTRALA ALARMU (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)


Przyłączyć stycznik (18) wiązki bsi/alarm (6) do centrali (2) .

Zabrać kartę bezpieczeństwa z centrali aby ją przekazać klientowi (w zależności od modelu) .

Podłączyć czujniki pojemnościowe do centrali (w zależności od modelu) .

Zamocować centralę (2) na zbrojnym wężu lewego nawiewu (51) przy pomocy plastikowej opaski (29) .

(Instrukcja ważna z zastrzeżeniem prawa do modyfikacji) .