C7AP0MV1 - 206

MONTAŻ DRĄŻKI DACHOWE

1 - BEZPIECZEŃSTWO

Drążki zostały tak opracowane by mogły zostać umieszczone w określonym miejscu pojazdu; jeżeli drążki zostały zamontowane niezgodnie z niniejszą instrukcją ich mocowanie na pojeŒdzie nie będzie objęte gwarancją .

Śruby mocujące muszą zostać ponownie dokręcone, a opaski mocujące sprawdzone, po kilku kilometrach jazdy .

Mocowanie bagaży przy pomocy linek elastycznych (sandow, napinacze, itp.) jest zabronione, zalecane taśmy .

Metalowe uchwyty mocowania były przedmiotem wnikliwych badań, specjalna obróbka pozwoliła na wykonanie materiału nie niszczącego farby na pojeŒdzie .

Nie umieszczać pomiędzy uchwytem mocującym a karoserią, żadnych dodatkowych wykładzin (gumy, plastiku lub innych), może to osłabić mocowania belek .

Należy brać pod uwagę zmienione zachowanie się pojazdu po zamocowaniu belek (wiatr boczny, zakręty lub hamowanie) .

Nie przestrzeganie wskazówek niniejszej instrukcji obsługi zwalnia producenta pojazdu od odpowiedzialności .

UWAGA : drążki są w stanie udŒwignąć rozłożony ciężar 50 kg .

2 - PREZENTACJA ZESTAWÓW BELEK

2 - 1 - SPECYFIKACJA ZESTAWU BELEK 3 DRZWI (SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9616.L2)


(A) Belka przednia .

(B) Belka tylna .

specyfikacja oznaczenie współczynnik moment dokręcania : danm
uzbrojony belka przednia 1 1
uzbrojony belka tylna 2 1
gumowa nakładka 3 4
zaczepy ze wspornikami oporowymi 4 2
cięgna 5 2
plastikowa maskownica 6 4
śruba samogwintująca 7 1
śruba M6 x 12 8 4
śruba M6 x 20 9 4
podkładka sprężysta ostra średnica zewnętrzna 11 mm 10 4
okrągła podkładka średnica zewnętrzna 12 mm 11 4
śruba M8 x 60 12 2
okrągła podkładka 16 13 2
elastyczna podkładka średnica zewnętrzna 14 mm 14 2
folia osłaniająca lakier 80 x 130 15 2
klucz 6 kątny (do śruby: (8)-(9)) 16 1
klucz 6 kątny (do śruby: (12)) 17 1
rozpórka (długość (l) = 27,5 mm) 18 2
okrągła podkładka średnica zewnętrzna 21 mm 19 2
instrukcja montażu 1
zestaw 2 kluczy 1

2 - 2 - SPECYFIKACJA ZESTAWU BELEK 5 DRZWI (SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9616.L3)


specyfikacja oznaczenie współczynnik moment dokręcania : danm
uzbrojony belka przednia 1 1
uzbrojony belka tylna 2 1
gumowa nakładka 3 4
zaczepy ze wspornikami oporowymi 4 4
plastikowa maskownica 6 4
śruba samogwintująca 7 1
śruba M6 x 12 8 8
śruba M6 x 20 9 8
podkładka sprężysta ostra średnica zewnętrzna 11 mm 10 8
okrągła podkładka średnica zewnętrzna 12 mm 11 8
folia osłaniająca lakier 80 x 130 15 4
klucz 6 kątny (do śruby: (8)-(9)) 16 1
instrukcja montażu 1
zestaw 2 kluczy 1

2 - 3 - IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW ZESTAWU BELEK STELAŻA DACHOWEGO


Identyfikacja zaczepów belek 3 drzwi :

Rozmieszczenie zaczepów (5) w pojeŒdzie określa numer wygrawerowany na wewnętrznej stronie w XXXX .

Identyfikacja zaczepów belek 5 drzwi :

Identyfikacja nakładek gumowych (Oznaczenie 3) .


XXXX : Numer składający się z 4 wygrawerowanych cyfr .

Identyfikacja belek dachowych .


(G) Wygrawerowane oznaczenie dla przednich belek dachowych .

(H) Wygrawerowane oznaczenie dla tylnych belek dachowych .

Identyfikacja plastikowych maskownic (Oznaczenie 6) .


Położenie maskownicy (6) w pojeŒdzie zależy od numeru wygrawerowanego na jej wewnętrznej stronie (XXXX) :

3 - PRZYGOTOWANIE

3 - 1 - PRZYGOTOWANIE POJAZDU


Otworzyć drzwi przednie i tylne .

Zdjąć ostrożnie czarne zaślepki samoprzylepne maskujące punkty mocowania belek dachowych, uważając by nie zarysować lakieru .


Przy pomocy gwintownika (7) usunąć farbę z gwintów w otworach .

Wyczyścić dach pojazdu .

3 - 2 - PRZYGOTOWANIE ZACZEPÓW (4) I NAKŁADEK PODPOROWYCH (3)


Połączyć zaczepy (4) i nakładki (3) przestrzegając następujących zaleceń .

Dla 206 - 5 drzwi (Przód/Z przodu) :

Dla 206 - 3 drzwi (Przód) :


Dla 206 - 3 drzwi (Z przodu) :

3 - 3 - MONTAŻ BELEK DACHOWYCH


KONIECZNIE : ponieważ regulacja belek dachowych została zrobiona fabrycznie, śruby mocowania (I) nie mogą nigdy zostać poluzowane .


UWAGA : w przypadku stałego użycia zestawu belek, niezbędne będzie przyklejenie taśmy osłaniającej lakier ; w tym celu należy oznaczyć powierzchnie styku nakładek (3) z dachem a następnie przykleić folie osłaniające lakier (15) w miejscu styku na powierzchni dachu .

Dla belki przedniej 3 drzwi i relingu przód-tył 5 drzwi .


Zdemontować częściowo uszczelką rynny wodnej (J) .

Umieścić, zgodnie ze strzałką (1), zaczepy (4) we wnękach drzwi pod uszczelką rynny wodnej .

Przesunąć zaczepy zgodnie ze strzałką (2) aby nakładka (3) opierała się o dach .


Umocować zaczepy (4) za pomocą śrub (8) rozpoczynając dokręcanie kluczem (16) w położeniu (K) i blokując w położeniu (L) .

Zamontować poprawnie uszczelkę (J) .


Umieścić przednie lub tylne belki na zaczepach (4) .


Zamocować przednie i tylne belki na zaczepie (4) z boku pojazdu przy pomocy mocowań (9)-(10)-(11) rozpoczynając dokręcanie kluczem (16) w położeniu (K) i blokując w położeniu (L) .

Zamocować przednie i tylne belki z drugiego boku pojazdu na zaczepach (4) przy pomocy mocowań (9)-(10)-(11) wywierając od góry na belkę stały nacisk .


Wprowadzić klucz do dokręcania (16) do przewidzianego w tym celu gniazda na końcu belki .

Dla tylnej belki 3 drzwi .


Zamontować belkę wyposażoną w nakładki (3) na dachu pojazdu, umieszczając nakładkę (3) o symbolu 8213 z lewej strony dachu a nakładkę 8214 z prawej strony .

Ustawić osiowo belkę między 2 występami (M) i (N) dachu .


W zależności od wyposażenia pojazdu, otworzyć tylne okna .

Ustawić symetrycznie i wprowadzić zaczepy (5) między 2 występami (M) i (N) na dachu, połączyć je z belką zakładając mocowania (12)-(13)-(14)-(18)-(19) ręczne .

Przestrzegać kolejności montażu mocowań .

Przed przystąpieniem do naprzemiennego przykręcania kluczem (5) aż do blokady zaczepów lewego i prawego (17) na drążku dachowym, upewnić się czy zaczepy znajdują się na swoim miejscu między dwoma występami .

3 - 4 - MONTAŻ MASKOWNIC


Zacisnąć maskownicę (6) na drążku dachowym w (O) następnie obrócić ją wokół własnej osi w (P) .

Zamknąć maskownicę na klucz .

4 - DEMONTAŻ PRZEDNICH BELEK DACHOWYCH 3 DRZWI ORAZ PRZEDNICH I TYLNYCH 5 DRZWI


Zdemontować śruby (9) mocujące drążki na zaczepie (4) (jednocześnie jedną stronę) następnie wykonać ręką poprzeczne uderzenie w (Q) , aby wypiąć ściągacz zaczepu (4) .

Zdemontować śruby (9) z jednej strony następnie zdemontować drążki .


Po demontażu belek dachowych, umieścić śruby (8) na miejscu .

5 - UPORZĄDKOWANIE POJAZDU


W przypadku odsprzedaży pojazdu, zdemontować śruby mocujące belki dachowe i taśmą okleić śruby rzymskie mocowań belek .

6 - PORADY DOTYCZĄCE OBCIĄŻENIA


Obciążenie misi być równomiernie rozłożone, środek ciężkości jak najniżej .

Bagaże nie mogą wystawać poza powierzchnię ładowną .

6 - 1 - PRZYKŁAD MOCOWANIA ŁADUNKU


Użyć zaczepów unieruchamiania pojazdu (R) i (S) do zamocowania długich ładunków i zmniejszyć szybkość .

(Instrukcja ważna z zastrzeżeniem prawa do modyfikacji) .