C7AP0QV1 - 206

MONTAŻ ZESTAW ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH DO MONTAŻU SYMBOL HANDLOWY CZĘŚCI ZAMIENNEJ 9682.G3

KONIECZNIE : zestaw świateł przeciwmgielnych o symbolu p.r 9682.G3 musi być zamontowany przez specjalistę .

1 - SPECYFIKACJA ZESTAWU ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH


specyfikacja oznaczenie współczynnik
światło przeciwmgielne 1 2
maskownica wycięcia zderzaka 2 2
wiązka świateł przeciwmgielnych 3 1
przewód masy (zielono-żółty) 4 1
dioda 5 1
złączki raychem 6 2
pasmo kitu 7 1
przekaŒnik 8 1
bezpieczniki 10 A 9 2
przepust kablowy 10 1
przełącznik oświetlenia 11 1
śruba mocowania : światło przeciwmgielne 12 2
plastikowa opaska 200 mm 13 10
nakrętka koronowa 14 2

(A) : Część wiązki świateł przeciwmgielnych dochodzącej do świateł przeciwmgielnych .

(B) : Część wiązki świateł przeciwmgielnych dochodzącej do bsi silnika .

(C) : Część wiązki świateł przeciwmgielnych dochodzącej do kabiny .

Zdemontować :

2 - PODŁĄCZENIE WIĄZKI ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH NA BSI SILNIKA

Zacisnąć :

Oznakowania wnęk są wygrawerowane pod bsi silnika .


Zamontować :

Zamontować bsi silnika .


Wyjąć gumową zaślepkę (G) znajdującą się z lewej strony pedału sprzęgła .

Przy pomocy śrubokręta, przebić plastikową pokrywkę na dnie komory w celu udrożnienia prześwitu przegrody czołowej .

3 - PROWADZENIE WIĄZKI ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH


Poprowadzić wiązkę świateł przeciwmgielnych i zamocować ją wzdłuż oryginalnej wiązki przy pomocy opasek plastikowych (13) .

Podłączyć przewód masy żółto-zielonej wiązki świateł przeciwmgielnych do masy pojazdu za lewym przednim reflektorem .


Wprowadzić wiązkę wyposażoną w przepust kablowy (10) poprzez przegrodę czołową pojazdu aby określić położenie przepustu kablowego na wiązce .

4 - WYKONANIE USZCZELNIENIA


Uszczelnić przepust kablowy (10) na wiązce za pomocą masy uszczelniającej (7) .

(H) : W kierunku kabiny .

5 - PODŁĄCZENIE WIĄZKI ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH NA PRZEŁĄCZNIKU OŚWIETLENIA

Zdemontować :

Odłączyć 2 złącza przełącznika .

Zacisnąć biały przewód wiązki świateł przeciwmgielnych na czarnym złączu 10 stykowym na ścieżce 4B .

Podłączyć 2 złącza do przełącznika świateł (11) a następnie zamontować przełącznik .

5 - 1 - MONTAŻ KONTROLKI DZIAŁANIA ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH

Pojazd wyposażony w zestaw wskaŒników 3 zegarowych .


Wywiercić otwór o średnicy 8 mm oznaczony w (I) w obudowie górnej kolumny kierowniczej .

Zacisnąć diodę (5) w otworze .

Podłączenie kontrolki działania świateł przeciwmgielnych :


Zdemontować :

Podłączyć końcówkę masy przewodu żółto-zielonego (4) do masy pojazdu (L) .

Zamocować przewód żółto-zielony (4) wzdłuż oryginalnej wiązki przy pomocy opasek (13) .

Zamontować z powrotem :

Pojazd wyposażony w zestaw wskaŒników 4-5 zegarowych :

6 - MONTAŻ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH NA ZDERZAKU

Zdemontować :


Wyciąć starannie zderzak wzdłuż wewnętrznej kreski i w razie potrzeby poprawić .


Zamontować uszczelki maskujące wycięcie (2) o symbolu (G) i (D) .

Podczas montażu na zderzaku litera oznaczenia maskownicy jest do umieszczenia na górze .


Włożyć :

Zamocować lampy świateł przeciwmgielnych (1) na zderzaku za pomocą śrub (12) .

Z lewej strony : Nr 67742320 .

Prawa strona : Nr 67742310 .

Podłączyć lampy świateł przeciwmgielnych do wiązki świateł przeciwmgielnych .

Zamontować zderzak .

Ustawić pojazd na podnośniku (Aby zamocować wiązkę wzdłuż belki przedniej przy pomocy opasek (13)) .


Ustawić pojazd na kołach .

Wyregulować światła przeciwmgielne, przy pustym pojeŒdzie .

Zamontować osłony przeciwbłotne .

(Instrukcja ważna z zastrzeżeniem prawa do modyfikacji) .