D--B00F1 - 206

ZALECANE PREPARATY ELEKTRYCZNOŚĆ

użytkowania wskaŒnik : produkty
symbol handlowy części zamiennej
dostawca(y)
pasta przewodząca ciepło do modułu zapłonu L2 LUBRICOMET PAC 15
9734.08
FRAMET
klej przewodzący do naprawy nadruku podgrzewanej tylnej szyby L3 obwód +
9732.61
klej do języczka na nadruku L4 styk +
9735.70
woda zdemineralizowana (napełnianie akumulator nicd) L5 9735.82 (1 litrów)
9735.D9 (5 litrów)
REVCO GURIT