E--B17V1 - 206

PREZENTACJA NORM CZASOWYCH MALOWANIA

Proces malowania podzielony jest na 4 klasy .

Klasa 0 :

Klasa 1 :

Klasa 2 :

Klasa 3 :

UWAGA : nałożenie warstwy zabezpieczającej przed wypiaskowaniem, jak również czasu ewentualnego demontażu-montażu osprzętu nie uwzględnia się w tych poszczególnych klasach .

1 - RYCZAŁT ZA MALOWANIE (OPERACJA 70.000 U)

Ryczałtowo (z góry) ustalony czas 0,70 godzin, w przypadku malowania jednowarstwowego oraz 1,00 godzin w przypadku malowania dwuwarstwowego, jest doliczany do normy czasowej wyspecyfikowanej w cenniku, bez względu na ilość malowanych części .

Ryczałt ten obejmuje: dobranie koloru, zrobienie jednej lub kilku płytek do korekty koloru, wyczyszczenie przyrządów i pistoletów, odstawienie materiałów .

UWAGA : w przypadku malowania części o powierzchni mniejszej niż 5 dm2 przyjmuje się do fakturowania stawkę ryczałtową, nie biorąc pod uwagę czasów zmierzonych .

2 - FAKTUROWANIE MALOWANIA

2 - 1 - FAKTUROWANIE DANEGO ELEMENTU

Odczytać czas operacji odpowiadający ustalonej klasie malowania, następnie dodać do czasu ryczałtowo 0,70 godzin lub 1,00 za godzin w zależności od rodzaju farby .

Przykład :

2 - 2 - FAKTUROWANIE 2 PRZYLEGAJĄCYCH DO SIEBIE ELEMENTÓW

Odczytać czas operacji odpowiadający ustalonej klasie malowania każdego elementu a następnie odliczyć 15 % od całości .

Dodać do tego czasu ryczałtowo 0,70 godzin lub 1,00 godzin .

Przykład :

Jeżeli w trakcie realizacji tych prac pomalowano część nie przylegającą do dwóch poprzednich, to należy dodać czas odpowiadający klasie bez odliczeń .

Przykład :

2 - 3 - FAKTUROWANIE 3 PRZYLEGAJĄCYCH DO SIEBIE ELEMENTÓW

Taka sama procedura jak poprzednio, z tym, że obniżka wynosi 20 % .

Przykład :

2 - 4 - FAKTUROWANIE 4 PRZYLEGAJĄCYCH DO SIEBIE ELEMENTÓW

Taka sama procedura jak poprzednio, z tym, że obniżka wynosi 25 % .

Przykład :

UWAGA : podczas obliczania czasu fakturowania dodanie operacji zabezpieczenia przed wypiaskowaniem do operacji malowania nie zwiększa liczby elementów objętych upustem .

Przykład :

UWAGA : fakturowanie składników farb odbywa się poprzez pomnożenie równoważnika godzinnego farby przez fakturowany czas .