E--B19V1 - 206

OGÓLNA PREZENTACJA TABELI NORM CZASOWYCH

Czasy operacji serwisowych znajdujące się w tabeli norm czasowych, to czasy fakturowane, podane w godzinach i w setnych częściach godziny ; Czasy te odpowiadają operacjom serwisowym, wykonywanym zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej, w pojazdach normalnie serwisowanych przez warsztaty sieci PEUGEOT używających oryginalnych części zamiennych .

Każda zdefiniowana operacja serwisowa kończąca się symbolem literowym A obejmuje zespół czynności takich jak demontaż-montaż, czyszczenia, wymiany, itp oraz regulacji, niezbędnych do przeprowadzenia na pojeŒdzie danej serii .

W przypadku napraw nadwozia włączony jest demontaż-montaż części zdejmowanych ; Odnosi się to do wszystkich części przykręcanych, wpinanych lub przyklejanych, których demontaż jest konieczny podczas naprawy nadwozia ; Całkowity czas może być podzielony na 4 czynności, oznaczonych symbolami literowymi M -T - S - E co pozwoli na ewentualne fakturowanie robocizny według różnych stawek .

Niektóre prace są określone opisowo bez podania czasu normatywnego (np.: prostowanie); w takim przypadku fakturuje się czas rzeczywisty wykonanej pracy zaokrąglając w górę czas z dokładnością do jednej dziesiątej godziny .

Czas próby drogowej lub na stanowisku kontrolnym nie jest wliczany do czasu napraw, z wyjątkiem przeglądów okresowych .

1 - ZAŁOŻENIA OPERACJI W CZASIE NORMATYWNYM

elementy składowe przykład
główna operacja serwisowa 01001A - demontaż/montaż zespół napędowy
7,60
zawierające operacja już wchodząca w skład operacji głównej
ta operacja serwisowa jest niezależna, wyspecyfikowana jest dzielnie w cenniku i może zawierać swoje elementy składowe
13003A - demontaż/montaż zespół napędowy
14008A -demontaż/montaż filtr powietrza
uzupełnienie operacja serwisowa obejmująca uzupełnienie wyposażenia (doposażenie)
czas ten dodaje się przy fakturowaniu do czasu głównej operacji serwisowej
01001K - modele wyposażone w klimatyzację oraz we wspomaganie układu kierowniczego
1,20
01001L - modele wyposażone we wspomaganie układu kierowniczego
0,60
01001M - modele wyposażone w klimatyzację
0,70
uzupełnienie operacja serwisowa, która może być wykonana w uzupełnieniu do operacji głównej w związku z wykonanym już demontażem
czas ten dodaje się przy fakturowaniu do czasu głównej operacji serwisowej
01001N - przegląd sprzęgła
0,30

2 - ZAWIERAJĄCE UZUPEŁNIENIA I SUPLEMENTY

Całkowity czas operacji serwisowej głównej nie jest sumą czasów trwania operacji składowych, uzupełniających, lub też dodatkowych, wykonanych oddzielnie .

Niektóre fazy poszczególnych operacji mogą być wspólne i w związku z tym należy je dodawać tylko jeden raz do czasu całkowitego .

Przykład :

Te 2 operacje serwisowe mają wspólne fazy: uzupełnianie pojazdu, demontaż-montaż kół, etc. .

W konsekwencji : Czas wymiany klocków hamulcowych, wykonywanej w uzupełnieniu do wymiany zaciskacza hamulca przedniego, jest krótszy od czasu wymiany samych klocków hamulcowych, ponieważ nie księguje się wspólnych faz podczas wymiany zaciskacza .

Zatem nie można dodać czasu operacji serwisowej 1 do czasu operacji 2 co w rezultacie dałoby 2,00 godzin zamiast 1,60 godzin .

3 - CZYNNOŚCI

Poszczególne czynności oznaczone są jedną literą po której następuje od jednej do trzech gwiazdek, w zależności od poziomu technicznego operacji serwisowej :

4 - NUMERACJA OPERACJI SERWISOWYCH

przykład
zespół podgrupa numer porządkowy litera oznaczenie wyrazowe strona w katalogu części zamiennych (*)
0 1 004 A wymiana silnika 02A 75A-3
(*) ta informacja jest warunkowa

Zespół : 0 do 9 .

Podgrupa : 0 do 9 .

Znaczenie dwóch pierwszych znaków numeru operacji serwisowej jest identyczne jak w przypadku symbolu części zamiennych; patrz: rozdział : "symbole grup i podgrup" .

Numer porządkowy : Sekwencyjny, bez szczególnego znaczenia .

Litera :

przykłady
numeracja operacji serwisowych opis czynności czas
01.004A wymiana silnika (zawierające)
01.002A
demontaż-montaż silnika
01.002L
demontaż-montaż osprzętu i połączeń silnika
M* 11,30
01.004M
01.004E
modele wyposażone w klimatyzację
wersja gpl
(uzupełnienie)
M* 0,40
2,10
01.004F demontaż-montaż osłony podsilnikowej
(uzupełnienie)
M* 0,10
72.120A częściowa wymiana tylnej podłogi E*
T*
T**
S*
S**
0,50
1,30
10,00
3,10
1,30

5 - KOD MODELU

3 znaków (Litera określa klasę (gamę) pojazdu) .

Zestawienie kodów modeli znajduje się na początku każdej normy czasowej danego pojazdu .