E1AB0BF1 - 206 KABRIOLET

DZIAŁANIE MECHANIZMU SKŁADANEGO DACHU/BAGAŻNIKA (COUPE/KABRIOLET)

1 - OPIS URZĄDZENIA


Pojazd w wersji coupe, dach zamknięty (rozłożony) .


Pojazd w wersji kabriolet, dach otwarty (złożony i schowany do bagażnika) .


Urządzenie składa się z 2 zespołów :

Działanie jest :

2 - WSTĘPNE WARUNKI DZIAŁANIA

Otwarcie lub zamknięcie dachu może odbywać się tylko w następujących warunkach :

Sygnalizator wysyła ciągły dźwięk :

Składany dach nie może działać w przypadku, gdy kalkulator nie będzie jednocześnie otrzymywał informacji o włączonym silniku i prędkości pojazdu przez godzinę poprzedzającą manewr .

UWAGA : podnoszenie i opuszczanie szyb za pośrednictwem układu sterowania jest niemożliwe podczas cyklu działania składanego dachu .

UWAGA : ogrzewana szyba i alarm pojemnościowy (w zależności od przeznaczenia) działają tylko wtedy, gdy pojazd znajduje się w położeniu coupe .

3 - CYKL OTWARCIA SKŁADANEGO DACHU

UWAGA : aby wykluczyć ryzyko wypadku, nie należy przebywać w pobliżu pojazdu podczas manewrowania składanym dachem .

Włączyć zapłon .


Odblokować dwa przednie systemy blokady (1) na dachu .

Krótki sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec odblokowania: potwierdzenie zezwolenia na działanie .


Pociągnąć do góry wyłącznik sterowania składanym dachem (2) .


Szyby drzwi i tylnego słupka opuszczają się do dolnego ogranicznika .

Górna pokrywa bagażnika (3) odblokowuje się i otwiera .


Składany dach (4) otwiera się i składa w bagażniku .


Ruchoma tylna półka (5) przesuwa się i wychodzi z gniazda .

UWAGA : jeżeli ruchoma tylna półka (5) nie wychodzi, oznacza to nieprawidłowość i sygnalizator dźwiękowy nie zadziała .

Górna pokrywa bagażnika (3) zamyka się i blokuje .

Krótki sygnał dźwiękowy sygnalizuje zakończenie manewru .

UWAGA : oddzielone elementy sterowania podnośnikami szyb zostają uaktywnione, a manipulacja nimi jest możliwa .

4 - CYKL ZAMKNIĘCIA SKŁADANEGO DACHU

UWAGA : aby wykluczyć ryzyko wypadku, nie należy przebywać w pobliżu pojazdu podczas manewrowania składanym dachem .

Włączyć zapłon .


Pociągnąć na dół wyłącznik sterowania składanym dachem (2) .


Szyby drzwi i tylnego słupka opuszczają się do dolnego ogranicznika (Jeżeli szyby drzwi i tylnego słupka znajdują się na górnym ograniczniku) .

Górna pokrywa bagażnika (3) odblokowuje się i otwiera .

Ruchoma tylna półka (5) przesuwa się i wchodzi do gniazda .


Składany dach (4) zamyka się .

Górna pokrywa bagażnika (3) zamyka się i blokuje .

Krótki sygnał dźwiękowy sygnalizuje zakończenie manewru .


Zablokować dwa systemy blokowania przodu (1) na suficie (dachu) .

UWAGA : oddzielone elementy sterowania podnośnikami szyb zostają uaktywnione, a manipulacja nimi jest możliwa .

5 - PRACA W TRYBIE AWARYJNYM

Tryb ten pozwala na wyłączenie wadliwej funkcji, aby zakończyć zaczętą czynność (aby przejść z położenia kabriolet do położenia coupe), używany jest również podczas czynności serwisowych (naprawy, regulacje, wymiana części) .

5 - 1 - UKŁAD MECHANICZNY

KONIECZNIE : uważać na położenie rąk, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń ciała przez mechanizmy .

PROCEDURA NAPRAWY .

KONIECZNIE : po wyeliminowaniu błędu ; ustawić skobelek odblokowania / blokowania górnej pokrywy w położeniu odblokowanie (blokada automatyczna) .

5 - 2 - UKŁAD ELEKTRYCZNY

Jeżeli podnośniki szyb są wadliwe :

W przypadku braku informacji o otwartym dachu :