E2AK0SK1 - 206

ZACZEP POJAZD

1 - TRANSPORT MORSKI


minimum: 70° .

Zaczep przedni .


minimum: 70° .

Zaczep tylny .

UWAGA : naprężenie przewiązów (1) nie może być robione poprzecznie na hakach zaczepowych .

2 - TRANSPORT DROGOWY


Opaskami do 3 punktów mocowania, opasując opony (2 minimalne opaski ) .


Z przodu pojazdu :


Z tyłu pojazdu :