E2AK0VK1 - 206

PODNOSZENIE

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] belka poprzeczna (-).0010 .

2 - UMIESZCZENIE KOZIOŁKÓW

2 - 1 - Z PRZODU


Oprzeć podnośnik o wrąb z belką poprzeczną jak najbliżej płyty doszczelniającej .

Umieścić koziołek w miejscu przeznaczonym na podnośnik samochodowy .

UWAGA : aby uzyskać 2 zwis kół należy przeprowadzić analogiczną operację z drugiej strony .

2 - 2 - Z TYŁU


Oprzeć podnośnik o wrąb z belką poprzeczną jak najbliżej płyty doszczelniającej .

Umieścić koziołek w miejscu przeznaczonym na podnośnik samochodowy .

UWAGA : aby uzyskać 2 zwis kół należy przeprowadzić analogiczną operację z drugiej strony .

3 - PODNOSZENIE BOCZNE


Umieścić koziołek w miejscu przeznaczonym na podnośnik samochodowy .

UWAGA : aby uzyskać 4 zwis kół należy przeprowadzić analogiczną operację z drugiej strony .

4 - PODNOSZENIE NA PODNOŚNIKU 2 KOLUMNOWYM


Ustawić płozy podnośnika na każdej płytce uszczelniającej .

5 - PODNOSZENIE PODNOŚNIKIEM WARSZTATOWYM Z ZABIERAKAMI UMIESZCZONYMI POD NADWOZIEM

UWAGA : demontaż zespołów (napędowego, zawieszenia tylnego...) może spowodować przemieszczenie się środka ciężkości: używać podnośnika wyposażonego w urządzenia podtrzymania , które utrzymują nadwozie sztywno na ramionach podnośnika .


Ustawić uchwyty pod płytami do podnoszenia tak by główki śrub uchwytów były skierowane na zewnątrz pojazdu .

Umieścić uchwyty w wycięciu przewidzianym dla podnośnika będącego na wyposażeniu pojazdu .

Dokręcić zaciski używając kołka a po ściśnięciu wprowadzić kołek do otworu (A) .