E4AT00K1 - 206

NOWY PŁYN CHŁODZĄCY

Przejście na nowy płyn chłodzący o przedłużonej trwałości REVKOGEL 2000 lub GLYSANTIN G33 :

Środki te nie wymagają wymiany .

Nowe środki są rozcieńczone do 50 % wodą odmineralizowaną ogólnego zastosowania i zapewniają ochronę do -35 c .

UWAGA : dla pojazdów wyprodukowanych przed okresem rozpoczęcia stosowania nowego środka, dostępne są w sprzedaży również i stare środki, w związku z czym nie wprowadza się zmiany częstotliwości wymiany płynu (patrz: instrukcja przeglądów) .